top of page

Nuvax Specialmodeller

Nuvax ATV-släp kan anpassas efter kundens behov och krav. Om du har ett problem eller en speciell förfrågan, kontakta oss, vi designar och tillverkar en lämplig unik modell för dig.

Nuvax 590N

  • Det primära syftet med användningen är att transportera kabb påsar och långvirke.

  • Dragstången har ett långt teleskop för att underlätta exempelvis transport av långt virke i terrängen och på motsvarande sätt kan med hjälp av teleskopet minska släpets transportlängd.

  • 590N kan tillverkas som en axel, med en separat uppsättning underredesbalkar, eller som en svängbar underredesversion.

  • Den nedåtgående bakgavel är perfekt för Nuvax 590N-modellen.

  • Tippning görs enkelt för hand tack vare den centrala tippspetsen.

bottom of page